Герба на ОВЛБ

Автор на проекта, създаден през 2001 г., е НУСтВМ, склуптора Бр. Янко Бонев.

Знамето на ОВЛБ

Автор на проекта, създаден през 2001 г., е НУСтВМ, склуптора Бр. Янко Бонев.

Химн на ОВЛБ

Музика и текст: ВУСтЗВМ Бр. Теодор Мусев - органист