Втора международна теоретична конференция „Бъдещето на човечеството и Масонската ценностна система” и Церемониал „Нощта на Сестрите”

От 10 до 12 февруари в СПА-хотел „Двореца” във Велинград се проведе ежегодния февруарски уикенд на Съюзна Ложа “Тракия” – Ориент Пазарджик. Независи¬мо от мразовитото време и обилния сняг, тази година присъстваха 236 Братя и сестри от България и Турция. С желанието да отбележим подобаващо настоящата юби¬лейна 20-годишнина на ОВЛБ, Братята от Ложа “Тракия” си поставихме високи цели и поехме сериозни отговор-ности, като подготовката ни започна от края на минала¬та година. Наши гости бяха Братя от 18 Ложи от Състава на ОВЛБ, както и 29 Братя от Ложите „Чекич”, „Ахенк” и „Юклу” от състава на Великата Ложа на Турция със сво¬ите сестри. За нас бе голяма чест да посрещнем Великия Майстор на ОВЛБ – НУ Бр. Иван Сариев, Старите Вели¬ки Майстори – НУ Бр. Григорий Вазов и Петър Балаба¬нов, Високоуважаемите и Многоуважаеми Братя Велики Сановници, Уважаеми Майстори на Ложи от България и Турция. За пръв път в историята на българското Масон¬ство в Ориент България присъства и Великият Майстор на Великата Ложа на Турция, което за нас като домаки¬ни бе огромна чест. Освен НУ Велик Майстор Брат Ремзи Санвер присъства и дългогодишният приятел на ОВЛБ – Старият Велик Секретар на Великата Ложа на Турция, ВУ Бр. Халюк Санвер, както и трима Майстори на Ложи от състава на Великата Ложа на Турция.