На гости на Ложа“Лесинг при пламтящата звезда” – Ориент Мюнхен

На 3 и 4 февруари 2012 г. четиричленна делегация на Обединената Велика Ложа на България в състав: Великия Майстор – НУ Брат Иван Сариев, Зам. Вели¬кия Майстор, Майстора на СЛ „Княз Александър I Батенберг” и Зам. Майстора на СЛ „Княз Александър I Батенберг” посети Ложа „Лесинг при пламтящата звезда” (Lessing zum Flammenden Stern), Ориент Мюнхен, Германия – Съюзна Ложа в състава на Великата Ложа на Старите, Свободни и Приети Зидари на Германия – знакова и исторически значима за съвременното българско Масонство.
В своето поздравително слово Великият Майстор на Обединената Велика Ложа на България – НУ Брат Иван Сариев отдаде заслужен почит на немските Братя от Ложа „Лесинг при пламтящата звезда” за техния значителен принос в реактивирането на съ¬временното българско Масонство и подчерта важността и за в бъдеще на добрите и стабилни отношения между двете Велики Ложи.
С огромно задоволство и крайно радушно от нем¬ските Братя бе посрещнато предложението на НУ Брат Иван Сариев бъдеща Ложа от състава на Обе¬динената Велика Ложа на България да носи името на Брат Иван Войнов. Както сподели на последва¬лата Братска агапа най-възрастният Брат от Ложа „Лесинг при пламтящата звезда”:
„Имали сме много и различни посещения, голяма част от които на значими за световното Масонство представители, но това посещение от България ни докосна право в сърцата и винаги ще го помним.” На следващия ден – 4 февруари – българската делегация отдаде необходимото уважение на гроба на Брат Иван Войнов и се разходи из центъра на космополитния Мюнхен, независимо от студеното февруарско време.